Introwersja

14 tekstów – auto­rem jest In­tro­wer­sja.

Nie jes­tem dob­ra w związkach. Ogólnie, nie jes­tem zbyt dob­ra w ludziach. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 marca 2016, 00:44

popatrz na swą naiwność

Ja jes­tem malutki,
Ja jes­tem piórkiem,
Małym, delikatnym,
Wiatr owinął mnie,
Swoim ciepłym podmuchem,
Na­leżałem do wiatru,
Nikt mnie nie złapał,
Żad­ne zło.

Jes­tem piórkiem,
Bar­dzo kruchym na dodatek,
Wiatr ra­nił mnie,
Prze­bijał os­trym sztyletem,
Dmuchał, chuchał, sza­motał.

Jes­tem piórkiem,
Mam złama­ne serce,
Wiat­ru już nie ma.

Jes­tem piórkiem,
Wpadłem do słone­go jeziora,
Wiatr ma no­we piórko. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 grudnia 2015, 20:12

Wiersz o wierszu

Na­pisać wiersz
Wier­sz o wierszu
Te­maty­ka, o wierszu
Nie o miłości,
Smut­ku i zaz­drości
Smętnie pisze­cie drodzy pi­sarze, poeci, umysłowo chorzy wierszokleci

Za we­soło skle­cacie wyima­gino­wane szczęścia
To przes­tarzałe i ka­tego­rycznie nudne
Pi­sać wciąż o czułości

Na słowo o [...] — czytaj całość

wiersz • 14 grudnia 2015, 20:33

Po­woli zaczy­nałam przyz­wycza­jać się do myśli, że śmierć stoi tuż za ro­giem, a ja mogę pójść do niej w każdej chwili. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 grudnia 2015, 21:46

oprócz swo­jego głupiego cha­rak­te­ru masz też ład­ne oczy 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 maja 2015, 18:04

Na­wet ciepła wios­na nie roz­mro­zi lo­du w naszych sercach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 maja 2015, 18:22

Cza­sami mam ochotę um­rzeć, wte­dy przy­pomi­nam so­bie o pięknych książkach, których dal­szej treści nie znam. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 grudnia 2014, 22:15

Jeżeli nic nie możemy ro­bić wspólnie to za­bij mnie SAM.
Wolę um­rzeć z Two­jej cu­dow­nej ręki niż z samotności. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 grudnia 2014, 16:26

już nie czuję się, bo czułam się za bardzo 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 grudnia 2014, 20:55

Mówisz do mnie słod­ko bez na­mysłu, uciekasz, i zos­ta­wiasz gorzki smak rozpaczy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 listopada 2014, 15:27

Introwersja

Jestem sobą w samej sobie.

Zeszyty
  • Intro – Ulu­bione cy­taty, za­pis­ki.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Introwersja

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 marca 2016, 22:30krysta sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem dob­ra w [...]

25 marca 2016, 06:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem dob­ra w [...]

20 grudnia 2015, 20:12Introwersja do­dał no­wy tek­st popatrz na swą naiw­ność

14 grudnia 2015, 20:33Introwersja do­dał no­wy tek­st Wiersz o wier­szu

13 grudnia 2015, 21:46Introwersja do­dał no­wy tek­st Powoli zaczy­nałam przyz­wycza­jać się [...]

13 maja 2015, 18:46JaiTy sko­men­to­wał tek­st oprócz swo­jego głupiego cha­rak­te­ru [...]

13 maja 2015, 18:04Introwersja do­dał no­wy tek­st oprócz swo­jego głupiego cha­rak­te­ru [...]